Υδροκήλη

Είναι η συλλογή υγρού γύρω απο τον όρχι (ανατομικά μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεως). Αποτέλεσμα αυτού είναι η προοδευτική συνήθως ανώδυνη διόγκωση του μισού ή ολόκληρου του οσχέου εάν η υδροκήλη είναι αμφοτερόπλευρη, η οποία "τρομάζει" συνήθως τον πάσχοντα ο οποίος ανησυχεί κυρίως μήπως υπάρχει πρόβλημα όγκου στον όρχι ή καποια κήλη.

υδροκηληΣυνήθως δεν ανευρίσκεται κάποιος συγκεκριμένος αιτιολογικός παράγοντας οπότε πρόκειται για ιδιοπαθή υδροκήλη. Μπορεί όμως να παρατηρηθεί συλλογή υγρού δευτεροπαθώς σαν αντιδραστική εκδήλωση σε κάθε πάθηση του όρχεως ή της επιδιδυμίδας, φλεγμονή ή σε κάποιο κτύπημα ή ερεθισμό. Η  υδροκήλη μπορεί να υποκρύπτει καρκίνο του όρχεως. Η υδροκήλη όταν επικοινωνεί με την κοιλιακή (περιτοναϊκή) κοιλότητα καλείται επικοινωνούσα υδροκήλη, η οποία είναι συχνότερη στα παιδιά.

 

 

Πώς γίνεται η Διάγνωση

Με την κλινική εξέταση αλλά σαφής όμως διάγνωση μπορεί να τεθεί με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος.

Θεραπεία

Μόνιμη θεραπεία είναι η χειρουργική κατά την οποία αφού αδειάσει το υγρό της συλλογής γίνεται αναστροφή ή πτύχωση του ελυτροειδή χιτώνα ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον νέα συλλογή υγρού. Η παρακέντηση της συλλογής παρέχει συνήθως μία προσωρινή ανακούφιση στον ασθενή και γίνεται κυρίως για διαγνωστικούς λόγους

Η νοσηλεία είναι maximum 24ωρος και η διάρκεια της επέμβασης περί την μισή ώρα.

 
Τα γραφεία μας βρίσκονται στην Λεωφ. Κηφισίας 99, Αμπελόκηποι, Αθήνα, . Για να κλείσετε ένα ραντεβού επισκεφθείτε την σελίδα επικοινωνίας.