Θεραπεία Καρκίνου Προστάτη

ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ:

Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη είναι σήμερα εφικτή, μέσα από τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο. Έτσι, στους περισσότερους ασθενείς, ο καρκίνος διαγιγνώσκεται, όταν είναι εντοπισμένος, πριν δηλαδή δώσει μεταστάσεις.

Ενώ οι θεραπευτικές επιλογές για τον προχωρημένο καρκίνο του προστάτη είναι λίγες (ορμονοθεραπεία και μετέπειτα χημειοθεραπεία), στα πρώτα στάδια της νόσου είναι πολλές. Η επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας γίνεται πάντα ύστερα από διεξοδική συζήτηση με τον ασθενή.

Ποιες είναι οι επιλογές θεραπείας στα αρχικά στάδια;

Οι πιο συχνές μορφές θεραπείας για εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη είναι:

  • •       Ενεργητική παρακολούθηση/επιτήρηση
  • •       Χειρουργική (ριζική προστατεκτομή)
  • •       Ακτινοθεραπεία (βραχυθεραπεία και εξωτερική
Τα γραφεία μας βρίσκονται στην Λεωφ. Κηφισίας 99, Αμπελόκηποι, Αθήνα, . Για να κλείσετε ένα ραντεβού επισκεφθείτε την σελίδα επικοινωνίας.