Ανδρική ακράτεια ούρων

Η ανδρική ταινία ακράτειας ούρων αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους άνδρες με ακράτεια ούρων λόγω αδυναμίας του σφιγκτήρα ή ανεπάρκεια αυτής μετά απο προηγούμενη χειρουργική επέμβαση συμπεριλαμβανομένων και αυτών μετα από διουρηθρική προστατεκτομή και μετά από ριζική προστατεκτομή. Η επέμβαση αυτή ενδείκνυται ως θεραπεία εκλογής για τους άνδρες με ήπια έως μέτρια ακράτεια ούρων (2 έως 3 πάνες ανά ημέρα ή λιγότερο). Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί με μια αρκετά σύντομης διάρκειας νοσηλεία και απαιτεί μόνο μια μικρή περινεική τομή (μεταξύ της βάσης όσχεο και τον πρωκτό). 

Η αποκατάσταση αυτή συνεπάγεται την τοποθέτηση ενός συνθετικού πλέγματος ή ταινίας στην περιοχή της βολβικής μοίρας της ουρήθρας για να αλλαάξει την αρχιτεκτονική της και να επανέλθει η εγκράτεια. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν καθετήρες κατά την διάρκεια της νύχτας της νοσηλείας τους και αυτός αφαιρείται πρίν εξέλθουν την επόμενη μέρα.