Ανατομία της ανδρικής ουρήθρας

Η ανδρική ουρήθρα χωρίζεται στο έξω στόμιο της ουρήθρας, στο πρόσθιο τμήμα ή πεική, στη βολβική μοίρα και την οπίσθια (προστατική και μεμβρανώδης μοίρα). 

Η πρόσθια ουρήθρα περιβάλλεται από σπογγιώδες ιστο (που παρέχει αιμάτωση) και η στένωση του αυλού της ουρήθρας λόγω ουλώδους ιστού του σπογγιώδους σώματος ονομάζεται στένωση. Η οπίσθια ουρήθρα στερείται σπογγιώδους ιστου. 

Στο τμήμα του πέους η ουρήθρα βρίσκεται στο κέντρο της σπογγώδους και στο τμήμα βολβική η ουρήθρα βρίσκεται επιμήκως στο σπογγώδες. Έτσι, ραχιαία ουρηθροτομή προκαλεί λιγότερη αιμορραγία και είναι πιο δημοφιλής σε σύγκριση με κοιλιακή ουρηθροτομή κατά τη διάρκεια της ουρηθροπλαστική.

Ένα στένωμα της πεικής ουρήθρας συχνά διορθώνεται με οπτική εσωτερική ουρηθρομή, λόγω της θέσης και της ανατομίας του σπογγιωδους σώματος. Αυτή είναι μια καλή λύση σε στενώματα μικρά σε μήκος και μέγεθος. Σε πιο μεγάλα στενώματα απαιτείται, όμως, εκτομή του προβληματικού ιστου και ουρηθροπλαστική.

Στένωση λόγω τραύματος στη βολβική ουρήθρα μπορεί να θεραπευθεί με εκτομή του στενωτικού τμήματος και συνένωση των δύο άκρων καθώς έχουμε φυσιολογική ουρήθρα και στις δύο πλευρές του τραύματος.Σημαντικό ρόλο στη σωστή θεραπεία έχει η προσοχή στην αιμάτωση της ουρήθρας για την επιτυχία της αποκατάστασης.